Brendstrup Skov

8210 Aarhus V
Døgnet rundt

Sted

Brendstrup Skov

brendstrupskovklip

Brendstrup Skov er på 83 hektar og består især af tætte bevoksninger med ungskov og spændende åbne græsarealer. Skoven rummer også bakkede områder og flere små vandhuller, hvor der lever forskellige paddearter m.m.

Der ligger en shelter i udkanten af en ung egebevoksning og direkte op til et åbent areal. Der er god mulighed for uforstyrret hygge og overnatning. Foran shelteren er der en bålplads, hvor medbragte mad kan tilberedes. Shelteren er placeret i den østligste ende af Brendstrup Skov, vest for haveforeningen Marienlyst og lige nord for Marienlystparken. Shelteren kan bookes og du skal selv tage brænde med hjemmefra.