Farmer Field School - hvad har det med Herredsvang at gøre

fotoudstillingoktoberbillede02
15-09-2017

  Skrevet af Knud Henrik Sørensen

ADDA er en organisation som blev etableret i 1994 med formålet, at bidrage til landbrugsudvikling i tæt samarbejde med lokale partnerorganisationer i Cambodia, Vietnam, og senere hen i Tanzania. De vil gerne vise noget om deres arbejde i en fotoudstilling

dummy250

Oktober udstiller ADDA i Kulturhus Herredsvangs Café

ADDA gør et stort arbejde. Sammen med lokale partnere giver de lokale bønder den faglige viden, der er nødvendig for, at de kan forbedre deres egne dyrkningsmetoder. Målet er at øge deres høstudbytte og indtjening, så de ultimativt kan komme ud af den absolutte fattigdom, som de fleste af ADDAs målgruppe hører under.

Det vil de gerne vise omverdenen og udstiller derfor fra 9. oktober i Cafeen.

fotoudstillingoktoberbillede03

Arbejdsmetoderne

Metoden, der går igen i ADDAs projekter på tværs af landegrænser, er de såkaldte Farmer Field Schools, hvor bønderne modtager undervisning i forbedrede landbrugsmetoder. Der etableres en demonstrationsmark, som deles op i forskellige felter, hvor en række forskellige metoder kan prøves af og sammenlignes. På denne måde kan man undervise selv bønder med meget begrænsede boglige færdigheder, da metoden bygger på praktisk undervisning i stedet for boglig. Dette er vigtigt, når man som ADDA arbejder med de aller fattigste.

dummy250

Hjælp til selvhjælp

Derefter arbejdes på at opbygge et sammenhold blandt bønderne, som på sigt kan danne basis for dannelse af andels- eller selvhjælpsgrupper. Gruppesammenhold er vigtigt i forhold til at sikre projekternes bæredygtighed og derved at arbejdet fortsætter, når projekterne er færdige. Grupperne er desuden vigtige i forhold til at skabe en øget indkomst, som typisk er til gavn for hele lokalsamfundets udvikling – ligesom vi kender det fra de stolte traditioner med andelsbevægelsen i Danmark, som har skabt grobund for det landbrug, som vi kender i dag.

dummy250

Information sammen med billederne

Der vil blive opsat noget information omkring de enkelte billeder. Der er 20 billeder i forskellige størrelser om dette interessante projekt.