Stjernehaverne blomstrer i Herredsvang

stjernepic3
29-05-2020

  Skrevet af Stine Mahler

I lyset af coronatiden, hvor næsten alt har været lukket ned i Herredsvang og det omkringliggende samfund, så er der liv og aktivitet i Stjernehaverne.

dummy250

I takt med forårets kommen, har flere beboere taget deres havelod i brug og nye lejere er kommet til. De forskellige haver tager form og vokser frem ud af ingenting. Det er både en spændende og hyggelig tur at besøge Stjernehaverne som summer af liv, kreativitet og fællesskab. Jørgen som er formand for foreningen Stjernehaverne fortæller:

”Lige nu er mange af lejerne i etableringsfasen og er ved at personliggøre haverne. De "gamle" fra sidste år har ikke haft så stort et arbejde med at bearbejde jorden i år og kan derfor bruge krudtet på at gøre haverne hyggelige, mens flere af de nye lejere graver, fjerner rødder og sten, anlægger bede og planterækker på hver deres måde”.

dummy250

Et besøg i Stjernehaverne viser tydeligt, hvordan beboerne på forskellig vis har personliggjort deres haver. Et ellers ubrugt og tilgroet område er langsomt blevet forvandlet til et inspirerende uderum. Stjernehaverne startede i 2018 som en del af den boligsociale helhedsplan (2018-2022) på baggrund af beboernes ønsker om at udvikle udendørs fællesskaber. Der er i alt 18 havelodder, hvoraf 16 haver pt. er udlejet til beboere i Herredsvang. I denne sæson har der været rift om haverne og foreningen har budt velkommen til flere nye medlemmer.

stjernepic4

Fællesskab og nærdemokrati

Stjernehaverne blev stiftet som forening i 2018 og er selvstyrende ud fra fælles regler defineret af medlemmerne. De fælles regler er med til at forebygge udfordringer og sikre gode rammer for fællesskabet i Stjernehaverne. Foreningens bestyrelse har i foråret været optaget af at få de fysiske rammer på plads med ny opmåling af alle lodder og indkøb af fælles ting som flere vandbeholdere, affaldsspande, kompostbeholder og infotavle.

dummy250

Det er vigtigt, at de fysiske rammer er i orden, så kreativiteten og fællesskabet kan udfolde sig:

”Det er tydeligt at alle lejere ikke kun er med i Stjernehaverne for at dyrke afgrøder, men også vægter det sociale aspekt højt. Der er mange hyggelige samtaler om alt mellem himmel og jord og samtidig taler vi også om radiser, arveblomster og forskellige dyrkningsmetoder, deler stiklinger og frø og sørger for at se lidt til hinandens haver, når vi ved at andre er væk et stykke tid”, fortæller Jørgen.

I takt med at flere haver er udlejet, vokser fællesskabet og snakken mellem havelejerne. Fællesskabet understøttes også på foreningens Facebook side, som bliver brugt til information, uformel snak, afstemninger og deling af billeder.

stjernepic2

Udfordringer og kreative løsninger

Selvom der for det meste er liv og glade stunder i Stjernehaverne, opstår der også sommetider udfordringer. For eksempel var Stjernehaverne sidste år udfordret af dådyr der spiste de lækre afgrøder. Dette var en stor ærgrelse for beboerne, der havde arbejdet hårdt for at få afgrøderne til at gro. Foreningen fandt i fællesskab frem til forskellige kreative løsninger, der kan holde de inviterede gæster på afstand. Blandt andet hænger der uldtotter på de forskellige haver, og i en af haverne er der endda lavet et dådyr skræmsel som skal holde de uindbudte gæster væk. Med alle de forskellige løsninger, forventer foreningen, at der ikke bliver udfordringer med lækkersultne dådyr i den kommende havesæson.

dummy250

Derudover har der været få tilfælde af hærværk, men også denne udfordring har foreningen fundet en løsning på:

”Der har været nogle irriterende tilfælde af hærværk og tyveri, hvor vi har fået brækket en lås op og fået stjålet nogle haveredskaber. Den slags sker alle steder og det lader vi os ikke slå ud af. Og da Stjernehaverne er et åbent sted, hvor alle er velkommen, kan alle jo også bare gå ind hele døgnet. Efter at vi har skiftet låsen på skuret ud med en stor sten foran døren, kan folk jo gå ind og se at der ikke rigtigt er noget at stjæle og vi har ikke haft tilfælde af hærværk siden”, fortæller Jørgen.

Der vil givetvis fortsat komme små og store udfordringer, men foreningen finder løsninger undervejs og tager i fællesskab ansvar for de forskellige opgaver.

stjernepic1

Stjernehaver for alle beboere i Herredsvang

Foreningen har bemærket en stigende interesse for området, og forbipasserende lægger ofte et smut forbi Stjernehaverne, når de er på en gåtur i området. Og alle er velkommen til at besøge haverne og opholde sig på fællesområderne:

”Vi har et ønske om at Stjernehaverne bliver et dejligt sted, hvor folk har lyst til at være og få jord under neglene. Og da vores fællesområder også er for alle beboere i Herredsvang, håber vi at flere mennesker vil lægge vejen forbi og komme ind for at sige hej og spise en håndfuld solbær. Vi står lige nu i den situation, at vi kun har 2 uudlejede havelodder tilbage og med den øgede tilgang af lejere, kommer der selvfølgelig også flere mennesker forbi hver dag. Det er dejligt, for vi vil gerne have at Stjernehaverne bliver et sted for alle”, udtaler Jørgen som er formand for Stjernehaverne.

dummy250

Alle beboere kan få et havelod i Stjernehaverne (hvis der er ledige havelod).

Prisen for haveloddet afhænger af størrelsen. De store havelod på 30 kvm koster 300 kr. årligt og de små haver på ca. 15 kvm koster 150 kr.

Hvis man som beboer har lyst til at få et havelod i Stjernehaverne, så kan man kontakte foreningens formand, for at høre, om der er ledige haver eller skrive sig på ventelisten. Kontakt formand for Stjernehaverne Jørgen (Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.).

dummy250