Et nyt år er i gang - og det betyder ny havesæson og aktiviteter i Stjernehaverne

dummy250
19-03-2019

  Skrevet af Stine Mahler

Stjernehaverne startede som et boligsocialt projekt i starten 2018. De som har boet i Herredsvang i mange år, husker måske, at der tidligere var etableret fælleshaver på samme grund. Nu er tiden og lysten atter til et havefællesskab i Herredsvang.

Haverne er fysisk placeret ved siden af Den Integrerede Institution Solen på højre side af stien med udsigt til skov og vild natur. De nærmeste naboer er desuden geder og heste fra Klub2tekets legeplads.

dummy250

Aktiviteter i Stjernehaverne

Havelejerne har i første havesæson skaffet haveredskaber og faciliteter til at komme i gang med havearbejdet. Desuden har de arbejdet med vedtægter og stiftet en forening. Det er således den stiftede haveforening der fremover træffer beslutninger vedrørende Stjernehaverne, og når du lejer et havelod bliver du automatisk medlem af foreningen.

I efteråret fik Stjernehaverne midler fra Smag på Aarhus til frugttræer og buske. De indkøbte frugttræer og buske blev plantet på en fælles arbejdsdag i oktober. De nyplantede træer

og buske er tilgængelige for alle beboere og forbipasserende i området.

Desuden har det boligsociale arbejde fået bevilliget 50.000 kr. fra NRGI’s Værdipulje til at bygge faciliteter i Stjernehaverne – borde, bænke, skraldespande, kompost, affaldssortering og skur. I projektet skal 4-6 unge mennesker fra Herredsvang bygge faciliteterne under vejledning af et tømrerfirma. Projektet udføres i foråret 2019.

dummy250

Fakta:

Stjernehaverne er et boligsocialt tilbud, hvor beboere i Herredsvang med

interesse for have og udeliv kan leje et havelod. Stjernehaverne udgør således et udendørs mødested for beboere i Herredsvang og en platform, hvor der er mulighed for at dyrke en fælles interesse for haveliv.

Hvis du har lyst til at leje et havelod i Stjernehaverne, er det fortsat muligt at få en have. Kontakt Stine Mahler (boligsocial medarbejder) og hør mere om mulighederne.

Haverne udlejes i to størrelser på hhv. 30 og 10 kvm