Kunst- samtalebænke projektet i Herredsvang

kasperkjeldgaardtilportal
22-10-2018

  Skrevet af Knud Henrik Sørensen

Invitation til opstartsmøde med den nye kunstner Kasper Kjeldgaard

Området har jo fået 150.000 kr. til at realisere et kunstprojekt. I disse penge er der indlagt løn til en kunstner som sammen med os skal realisere tilblivelsen af et antal kunstnerisk udførte bænke til området

dummy250

Flere mødesteder

Vi har ikke så mange fælles steder hvor alle beboerne kan mødes. Vi har jo ingen skole på Herredsvangs område. Ophold på Torvet som kan betragtes som et naturligt samlingspunkt er problematisk, da der har været en unge der let kommer til at dominere pladsen. Kan man flytte naturlige mødesteder væk fra det centrale torveområde, kan man håbe på at vi bliver bedre naboer

dummy250

Herredsvang har et lidt blakket ry som vi gerne vil ændre på

Tidligere tiders megen uro i området har gjort at mange udefra opfatter området som meget negativt uden positive ting. Sådan opfatter os der har boet i området i mange år det næppe

Vi kan godt tænke os at gøre noget ved det, og det håber vi på at bænke projektet kan være med til at løse op for.

Der er behov for at få nogle beboere fra området med i baggrundsgruppen for projektet. Kommunen har beviliget de mange penge for, at øge samarbejdet mellem kommune, interessenter i området, og ikke mindst beboerne i området i positiv retning.

dummy250

DU er velkommen til at deltage i mødet med kunstneren

DU er meget velkommen til at deltage i mødet med vores nye kunstner Kasper Kjeldgaard

Tirsdag den 30. oktober kl. 19.00 - 21.00 i Kulturhus Herredsvang

På mødet vil vi afdække hvilke resourcer vi råder over (kunstneriske, håndværker-færdigheder osv.). Kasper Kjeldgaard vil fremlægge en handlingsplan for projektet.

Kasper skal lade sig inspirere af vores indput, så du kan måske være med til at påvirke udformningen hvis du møder op til mødet

Vi håber på et godt møde med beboere, interessenter og kunstner

dummy250