4 nye rollemodeller i Herredsvang

rollemodeller-gruppe-18
07-02-2018

  Skrevet af *text*

Et nyt rollemodelteam er startet i Herredsvang.
Fire seje, unge gutter, fuld af god energi og hjertet på det rette sted.

Begge dele er vigtigt i jobbet som rollemodel. Opgaven går ud på, at hjælpe de unge på 14-19 år, der bor i Herredsvang, med at klare sig godt i skolen og på uddannelsen, hjælpe dem med at finde et fritidsjob og at holde sig fri af kriminalitet.

dummy250

Billedetekst 1: Fra højre de fire rollemodeller, Mohamed, Abubakar, Jakob og Suhaib. Til venstre projektledere Søren og Miguel.
Foto: Knud Henrik Sørensen

Billedetekst 2 :

Seks unge gutter fra Herredsvang var så gode rollemodeller for de unge i området, at de i 2013 modtog årets ildsjæle-pris fra Det Boligsociale Fællessekretariat

nytaarskur2505

Rollemodellerne blevet anderkendt

Det er det 3. hold rollemodeller der ansættes i Herredsvang, hvor man har gjort brug af rollemodeller i 8 år.

Det der startede med at være på et uformelt plan, har med tiden ændret sig til at være lønnet og indskrevet som et projekt i den boligsociale helhedsplan i Herredsvang. Ændringen er sket på baggrund af et ønske fra rollemodellerne, som savnede større anerkendelse af deres arbejde og større professionalisering. Og det fik de.

De fire ny rollemodeller er blevet ansat med otte timer om ugen hver, og er lønnet af midler fra Herredsvangs nye boligsociale Helhedsplan, der trådte i kraft 1. januar.

block15

”Ud i marken”

Rollemodellerne er allerede i gang. Lige nu er den største opgave, at møde de unge der hvor de opholder sig i deres fritid -i klubben, i kulturhuset, på gader og stræder - og lære dem at godt at kende.

En vigtig del af opgaven som rollemodel, bliver senere hen at være mentor.

Som mentor, er det vigtigt at opbygge en tæt og tillidsfuld relation til deres mentees, som det kaldes. De hidtidige erfaringer fra rollemodelprojektet, er at mentorarbejdet er en rigtig god metode til at få adgang til de unges liv så man kan støtte dem i en positiv udvikling. Blandt andet ved at hjælpe dem til at få øje på deres egne styrker, kompetencer og ønsker for fremtiden.

block25

Der er størst succes med de ”orange” unge

Erfaringen fra de seneste 8 år er, at de unge som har størst gavn af indsatsen, er de såkaldte orange unge, dvs. unge i risiko for at begå kriminalitet.

Miguel Mikkelsen, der er én af to projektledere for rollemodellerne, fortæller: ”Til at starte med forsøgte vi i rollemodelprojektet, at arbejde med de såkaldte røde unge, dvs. unge, som har flere kriminelle forhold bag sig, men resultaterne var ikke gode.
Det var meget svært at motivere de røde unge til at lægge kriminaliteten på hylden og starte på uddannelse eller i job.”

Et skift til de orange unge viste hurtigt bedre resultater. De var lettere at motivere og bedre til at tage ansvar for og handle på de aftaler, som blev indgået. ”Og det interessante er, at den positive udvikling, som denne gruppe af drenge har gennemgået, faktisk også har haft indflydelse på gruppen af røde drenge, hvor nogen (ikke alle) har ladet sig inspirere til selv at starte på uddannelse og skære ned på den kriminelle aktivitet.

dummy250

Mentorer på skolebænken

Men inden de nye rollemodeller kastes ud i mentorarbejdet, skal de lige klædes på til opgaven. Og her kommer de to projektledere Søren og Miguel på banen. For det er nemlig deres opgave at undervise rollemodellerne i samtale-metoder og tilværelsespsykologisk teori - redskaber som de skal bruge i arbejdet med at hjælpe de unge til at håndtere tilværelsen.

Så til maj, når rollemodellerne har været på ”skolebænken” i tre måneder hos Søren og Miguel, går de i gang med mentorarbejdet.

Rollemodellerne er ansat i 2 år, og vi vil her på Herredsvang8210 følge dem hen af vejen.

Artiklen er skrevet af Miguel Mikkelsen

dummy250

Fakta:

Vil du vide mere? Så kan du også læse.....

Portrættet af Jakob som er den ene af de nye rollemodeller.
Læs her på herredsvang8210.dk

Interview med Miguel Mikkelsen om brug af rollemodeller i Herredsvang: Center for boligsocial udvikling

Artikel
Interview med Faisal Saeed tidligere rollemodel