Fotoudstilling - april

rgb5631-edit-2portal
16-03-2017

  Skrevet af Knud Henrik Sørensen

Et Andet Blik På Kulturen

De tre fotografer Birger Jensen, Erik Paasch Jensen og Jørgen Bundgaard udstiller fotos udvalgt blandt mere end 200 fotos bragt i fotobogen "Et andet blik på kulturen – en fotoreportage fra Aarhus om mangfoldigheden af kulturelle hverdagsaktiviteter" udgivet på Forlaget NICA.

dummy250

LET’S RETHINK er temaet for ”Aarhus Europæisk Kulturhovedstad 2017”, der handler om at gentænke byens kultur - og gentænkning må nødvendigvis tage udgangspunkt i det eksisterende. Dette har inspireret de tre fotografer til at skildre kulturen og den mangfoldighed af aktiviteter, som allerede findes og dyrkes i Aarhus, og hvor samværet om en fælles interesse eller aktivitet er det bærende element.

rgb6455-2portal

Genne fotos vises eksempler, der repræsenterer en bred forståelse af, hvad kultur kan være, – med fokus på det kulturliv, som for det meste foregår uden for rampelyset. Måden at være sammen på er forskellig i forskellige samfundsgrupper og kulturer, men fælles er, at samværet skaber sammenhængskraften. De fotograferede klubber, foreninger, forsamlinger eller interessegrupper spænder vidt – nogle er mere, andre mindre, organiserede – men alle har de sammenhængskraften til fælles.

kdcportal

Bogsalg i BUTIK

Der afholdes fernisering i Kulturhus Herredsvangs Café. Ved ferniseringen kan man møde fotograferne, købe et eksemplar af bogen, og evt. få signeret sin bog.

Efter ferniseringen kan bogen købes i BUTIK

bogbilledemedtekstportal

Bogen har forord af kulturrådmand Rabih Azad-Ahmad og er meget flot udført.

Billederne der udstilles bliver de største der hidtil er udstillet fra bogen, da Kulturhus Herredsvang har større udstillingsareal end de fleste biblioteker kan tilbyde.

arhus-kajakpoloklubportal

FERNISERING

Torsdag den 6. april fra kl. 14.00 - 16.00

Gratis kaffe/the og kage under ferniserinegn

Sted: Kulturhus Herredsvang, Kappelvænget 2, Aarhus V

Udstillingsperiode: 3.-30. april 2017

Åbningstider: Huset åbner fast alle hverdage kl. 9.30 og lukker mandag og torsdag kl. 18, tirsdag og onsdag kl. 17 og fredag kl. 15