Generalforsamling i HFF

familielejren2015portal
13-03-2017

  Skrevet af Knud Henrik Sørensen

Herredsvang Familielejr Forening

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

i Kulturhus Herredsvang, Kappelvænget 2, 8210 Århus V.

Mandag den 3/4 kl. 17.00 – 18.00

dummy250

DAGSORDEN

• Valg af dirigent og referent

• Valg af stemmetællere (bortfalder hvis der kun kommer op til 10 pers.)

• Årsberetning

• Regnskabsaflæggelse

• Indkomne forslag

• Fastsættelse af kontingent

• Godkendelse af budget

• Valg af formand (Knud Henrik Sørensen på valg)

• Valg af revisor (Finn Poulsener på valg)

• Valg af suppleanter

• Eventuelt

Eventuelle forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest SØNDAG 26. MARTS 2016

Med venlig hilsen

Herredsvang Familielejr Forening

Knud Henrik Sørensen

Formand

dummy250