Kontanthjælpsloftet - Hvad betyder det for økonomien

kontanthjaelpsloftet02portal
04-10-2016

  Skrevet af Knud Henrik Sørensen

Den 3. oktober var der et debatmøde i Kulturhus Herredsvang omkring kontanthjælpsloftet. Repræsentanter fra Folkeinformation tolkede på arabisk, tyrkisk og somalisk

Regeringen har indført et kontanthjælpsloft der sætter en øvre grænse for hvor meget man kan modtage i Boligstøtte og den særlige § 34 i Aktivloven som kontanthjælpsmodt. kan få ydelse efter hvis de eksempelvis har høje boligudg.

dummy250

Opholdskravet, pr. 1 juli 2016

Lone Andresen fra Ydelsescenter Århus fortæller "For at få kontanthjælp skal opholdskravet være opfyldt. Det vil sige, at man skal have haft fast ophold i Dk. i 7 ud af seneste 8 sammenhængende år. Hvis man eksempelvis har arbejdet 2 år i Sverige ud af de 8 år så kan man ikke få kontanthjælp men vil skulle søge om integrationsydelse. Det gælder også hvis man er Dk. statsborger. "

dummy250

Loft over kontanthjælp, uddanneleshjælp & integrationsydelse, pr. 1. oktober 2016

Den 1. april indfører regeringen en stramning af kontanthjælpen - det såkaldte kontanthjælpsloft. Det betyder at der sættes en grænse for hvor meget en person samlet kan få i offentlige ydelser pr. md. Det påvirker både enlige og ægtepar med børn. Loftet betyder at der bliver loft på boligstøtten (boligsikring) og den særlige støtte efter § 34 i Lov Om Aktiv Socialpolitik. Efter den § kan der ydes støtte til kontanthjælpsmodtagere med høje boligudgifter. Børnepenge og støtte til daginstitutioner bliver ikke ramt af loftet.

Til gengæld bliver der et skærpet rådigheds krav – kaldet 225 timers reglen, 1. oktober 2016

Det betyder at man skal dokumentere 225 timers ordinært ustøttet arbejde indenfor de seneste 12 måneder, for at bevare retten til fuld hjælp. Kan man ikke det nedsætte hjælpen med fra 500 – 1000 kr. Uddannelsesstøtte nedsættes kun med de 500 kr. mens kontanthjælp nedsættes med 1000 kr.

Er man gift mister man hele hjælpen til den der er længst fra arbejdsmarkedet.

kontanthjaelpsloftet01portal

Med 225 timers reglen straffes ægtepar hårdest

Når man er gift mister man som udgangspunkt hele hjælpen til den der er længst fra arbejdsmarkedet. Her stopper det desværre ikke.

Begge skal nemlig skaffe 225 timers ustøttet lønarbejde før den der mistede hjælpen kan komme med på kontanthjælp igen. om det kommer til at betyde at der bliver flere skilsmisser kan kun tiden vise. Der bliver næppe mange kontanthjælpsmodtagere der ønsker at gifte sig

dummy250

Eksempel

Enlige over 30 år med to børn får før kontanthjælpsloftet 14.475 kr. og da vedkommende bor i en dyr lejlighed får familien også 445 kr. i særlig støtte og 3515 kr. i boligstøtte i alt 18.535 kr..

Efter loftet får vedkommende 14.475 kr. + 979 kr. i boligstøtte i alt 15.554 kr. Finder man arbejde til eksempelvis 120 kr. i timen i seks timer pr. uge modregnes 61,7 % og man får selv de 38,3 % af indtægten men nu stiger boligstøtten til gengæld til 3515 kr. så man reelt har en del mere til familien end hvis man er arbejdsløs.

dummy250

Måske må man flytte til noget mindre og måske længere bort

Måske bliver en familie på 5 nødt til, at flytte i en 2-vrl. lejlighed, længere væk fra det område man bor i. Der skal være til rimelige udgifter. Det er Dels huslejen, el-udgift, vandafgift, varmeafgift, medielicens, én telefon pr. husstand i alt 165 kr., et internetabonnement 200 kr. pr. husstand, indboforsikring ca. 150 kr. pr. md. plus mad og tøj til hele familien. Man kan ikke få noget til bil eller motorcykel/knallert.

Til gengæld kan man søge enkeltydelse til eksempelvis medicinudgifter, eller tandbehandling efter § 82a og § 82 i Aktivloven. Egenbetaling skal søges efter § 82. Man kan også søge om en billigere bolig her og nu, også selvom man stadig skylder på indskudslån.

dummy250